İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1355596

Firmanın toplam satış hasılatı ile toplam maliyetleri arasındaki fark neyi ifade etmektedir?


Üretim
Tüketim
Gelir
Kar
Maliyet

Yanıt Açıklaması: Kârı firmanın toplam satı! hasılatı ile toplam maliyetleri arasındaki fark olarak tanımlıyoruz.
Yorumlar
  • 0 Yorum