İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1355611

Toplam ürün, ortalama ürün ve marjinal ürün eğrilerine ilişkin olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru değildir?


Marjinal ürün eğrisi, toplam ürün eğrisinin dönüm noktasına kadar yukarı eğimlidir
Toplam ürün maksimum olduğunda marjinal ürün sıfırdır
Ortalama ürünün maksimum olduğu noktada, ortalama ürün eğrisi marjinal ürün eğrisi ile kesişir
Marjinal ürün eğrisinin maksimum olduğu noktada, marjin
Ortalama ürünün azalmaya başladığı noktada, toplam ürün eğrisi negatif eğimlidir

Yanıt Açıklaması: Ortalama ürünün azalmaya başladığı noktada,toplam ürün artmaya devam etmektedir. Dolayısıyla toplam ürün eğrisi bu noktada negatif eğimli değil, pozitif eğimlidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum