İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1355630

Neden firmanın üretim miktarı ile ilgili kararlarında uzun dönem, kısa dönem ayrımı yapmak gerekmektedir? Aşağıdaki ifadelerin hangisi anlamsızdır?


Firmanın üretim miktarı konusunda aldığı kararların uygulanması zaman alır.
Firmanın üretim miktarı konusunda aldığı karardan dönmesi önemli maliyetler yaratır.
Firmanın yatırım kararı alması ve uygulaması uzun zaman gerektirir.
Firmanın kurulu ölçekte üretim miktarını değiştirmesi imkansızdır.
Firmanın kurulu ölçekte kullandığı girdi miktarlarını değiştirmesi mümkündür.

Yanıt Açıklaması: Firma belirli bir dönemde çıktı elde edebilmek için çeşitli kararlar almak zorundadır. Firmanın bazı kararları, firmanın hangi sektörde kurulacağı, nasıl bir yatırım yapılması gerektiği gibi kararlar, planlama kararlarıdır. Bir kez bu kararlar alındığında, bu kararlardan geri dönmek hem zordur, hem de çok yüksek maliyetler gerektirebilir. Firmanın kullandığı tüm girdilerin oranlarını değiştirerek farklı üretim düzeyleri elde etmesi zaman alan bir süreçtir. Yeni bir fabrikanın inşa edilmesi, yeni makine ve donanımların sipariş edilmesi, bunların monte edilip çalışır hale getirilmesi zaman alan bir süreçtir. Bu türden yatırımların yapılabilmesi uzun süre alır. Çoğu kez, firmanın sermaye yerine daha fazla işgücü veya diğer kaynakları kullanarak üretim yapabilmesi de kolay değildir ve o da uzun süre alır.
Yorumlar
  • 0 Yorum