İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1157522

Bir dönemde bir ülke sınırları içerisinde üretim faktörleri kullanılarak üretilmiş nihai mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarıyla hesaplanmış değerine ne ad verilir?


Tüketici Fiyatları Endeksi (TU¨FE)

U¨retici Fiyatları Endeksi (U¨FE)

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)

Revalüasyon

Devalüasyon


Yanıt Açıklaması:

GSYİH, bir dönemde bir ülke sınırları içerisinde üretim faktörleri kullanılarak üretilmiş nihai mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarıyla hesaplanmış değeridir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum