İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1200248

Diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında tüketicilerin aylık gelirleri arttığında taleplerini azalttığı mallara ne ad verilir?


Tamamlayıcı mal

Ceteris paribus 

İkame mal

Normal mal

Düşük mal


Yanıt Açıklaması:

Tüketicinin aylık geliri arttığında tüketicilerin o mala olan talebi de artıyorsa bu mallara normal mal diyoruz. Bazı durumlarda ise tüketiciler gelirleri arttıkça belirli mallara olan taleplerini azaltabilirler. Bu mallara ise düşük mal diyoruz.

Yorumlar
  • 0 Yorum