İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1206819

Bir tüketicinin belirli bir zaman diliminde satın almayı istediği bir mal veya hizmet miktarını belirleyen etkenlerde olan herhangi bir değişikliğin malın talebini nasıl etkileyeceğini teker teker ve sırasıyla incelemek gereklidir, bu inceleme için kullanılan bilimsel yöntemin adı nedir?


Her şey sabitken anlamında "ceteris paribus"

İnceleme yapılırken bir tek değişkenin ve diğerlerinin değiştirilmesi

Değişkenler ile tüketici gelirleri arasında etkileşim ilişkisinin kurulması

Bir inceleme ve her seferinde yalnızca birinin değişkeninin değiştirilmesi

Doğal bir biçimde değişkenlerin tümünün aynı anda ve aynı yönlerde değişmesi


Yanıt Açıklaması:

Bu incelemeyi yaparken her seferinde yalnızca bir tek değişkeni değiştirip diğerlerinin tümünün sabit olduğu varsayımını yapacağız. Bu varsayım Latince diğer her şey sabitken anlamına gelen ceteris paribus olarak adlandırılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum