İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1206860

Aşağıdakilerden hangisi, tüketicilerin gelirleri arttıkça, taleplerini azaltabildikleri belirli mallara verilen addır?


Normal mal

Düşük mal

İkame mallar

Tamamlayıcı mal

Tercihli mallar


Yanıt Açıklaması:

Diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında tüketicinin aylık geliri arttığında tüketicilerin o mala olan talebi de artıyorsa bu mallara normal mal diyoruz. Bazı durumlarda ise tüketiciler gelirleri arttıkça belirli mallara olan taleplerini azaltabilirler. Bu mallara ise düşük mal diyoruz.

Yorumlar
  • 0 Yorum