İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1255950

Aşağıdakilerden hangisi ilk olarak, piyasa ekonomilerinin kendi kendilerini düzelttiklerini, yani ekonomile­rin kendi haline bırakılırsa tam istihdama dönme eğiliminde olduğunu iddia etmişlerdir?


Monetaristler

Klasikler

Keynezyen iktisatçılar

Merkantilistler

Fizyokratlar


Yanıt Açıklaması:

Monetaristler ilk olarak, piyasa ekonomilerinin kendi kendilerini düzelttiklerini, yani ekonomile­rin kendi haline bırakılırsa tam istihdama dönme eğiliminde olduğunu iddia etmişlerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum