İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1355619

Aşağıdakilerden hangisinin değeri üretim miktarı sıfır olduğunda sıfırdır?


Ortalama sabit maliyet
Fırsat maliyeti
Toplam sabit maliyet
Toplam maliyet
Toplam değişken maliyet

Yanıt Açıklaması: Kısa dönemde firma biri sabit (sermaye) diğeri değişken (emek) olan iki girdi kullanmaktadır. Sabit girdiler için katlandığı maliyetleri sabit maliyetler olarak adlandırılmaktadır. Toplam sabit maliyetler firmanın üretim düzeyinden bağımsız maliyetlerini ifade etmektedir.Dolayısıyla firma ister sıfır birim üretsin ister 1000 birim üretsin katlanmak zorunda olduğu maliyettir. Buna karşılık firmanın emek girdisi gibi değişken girdileri için katlandığı maliyeti toplam değişken maliyet olarak adlandırılır. Dolayısıyla firma üretim yapmadığında emek girdisi kullanmayacaktır, dolayısıyla bu girdi için herhangi bir maliyete katlanmayacaktır. Bu demektir ki toplam değişken maliyet ancak üretime başlandığında ortaya çıkmaktadır ve üretim sürecinde artmaktadır. Üretim yapılmadığında değişken maliyet de sıfır olduğundan doğru şık (e) şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum