İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1355647

Maliyet eğrileri ile ilgili hangisi söylenemez?


Ortalama Sabit Maliyet (AFC) eğrisi üretim miktarı arttıkça sürekli azalmaktadır.

Toplam Maliyet eğrisi (TC), Toplam SabitMaliyet (TFC), ve Toplam Değişken Mali- yet (TVC) eğrilerinin dikey olarak toplanmasıyla bulunabilir

Ortalama Maliyet (AC) ve Marjinal Maliyet (MC) eğrileri üretim miktarı artırıldıkça önce azalmakta, bir minimuma ulaşmakta sonra artmaktadırlar.

Ortalama Maliyet eğrisi (AC), Ortalama Sa- bit Maliyet (AFC), ve Ortalama Değişken Maliyet (AVC) eğrilerinin dikey olarak toplanmasıyla bulunabilir.

Marjinal Maliyet eğrisi (MC), Ortalama Maliyet (AC) eğrisinden sonra minimuma ulaşmaktadır.


Yanıt Açıklaması:

Marjinal Maliyet eğrisi (MC), Ortalama Maliyet (AC) eğrisinden daha önce minimuma ulaşmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum