İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1156996

Sınırlı parasal olanakları ile faydasını maksimize etmek isteyen bir tüketicinin mallara harcadığı son liraların marjinal faydalarını birbirine eşitlemesine ne ad verilir?


Eş marjinal fayda

Değer paradoksu

Tüketicinin fayda maksimizasyonu

Rasyonel davranış

Azalan marjinal fayda 


Yanıt Açıklaması:

Eş marjinal fayda ilkesi sınırlı parasal olanakları ile faydasını maksimize etmek isteyen bir tüketicinin mallara harcadığı son liraların marjinal faydalarını birbirine eşitlemesidir. Böylece mevcut bütçesi ile kendisine en yüksek faydayı sağlayan tüketim bilişimini seçmiş olur.

Yorumlar
  • 0 Yorum