İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1200235

 I.İkame malı olan çayın fiyatını artması

II.Kahve çekirdeğinin fiyatının azalması

III.Tamamlayıcı malı olan kahve kremasının fiyatının azalması

  Yukarıda verilen durumlardan hangisi veya hangileri kahvenin talep eğrisini sağa kaydırır?


Yalnız I

Yalnız II

I,II ve III

I ve III

Yalnız III


Yanıt Açıklaması:

Eğer bir ihtiyacı gidermede farklı mallar birbirlerinin yerine kullanılabiliyorsa bu mallara ikame mallar diyoruz. Bunun tersine eğer farklı mallar bir ihtiyacı gidermede birlikte kullanılıyorsa bu malları tamamlayıcı mallar olarak adlandırıyoruz. Dolayısıyla kahve ve kahve kreması tamamlayıcı mallarken, çay ve kahve ikame mallardır. Bir malın ikame malının fiyatındaki artış ve tamamlayıcı malının fiyatındaki düşüş o malın talep eğrisini sağa kaydırır. Fakat kahvenin ham maddesi olan kahve çekirdeğinin fiyatının azalması arz eğrisini sağa kaydırır.

Yorumlar
  • 0 Yorum