İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1202154

Aşağıdakilerden hangisi talebin fiyat esnekliği için geçerlidir?


Talebin fiyat esnekliği her zaman pozitiftir

Fiyatın talep edilen miktara oranı ile elde edilir

İktisatta esneklik mutlak değer olarak kullanılmaz

Talebin fiyat esnekliği, talep edilen miktarın fiyattaki değişmelere ne kadar duyarlı olduğunun ölçüsü­dür.

Doğrusal bir talep eğrisinde esneklik sabittir


Yanıt Açıklaması:

Talebin fiyat esnekliği talep aşağı doğru eğimli olduğundan her zaman eksidir. Ancak iktisatta esnekli­ğin mutlak değer olarak kullanımı yaygındır. Bulduğumuz değerleri mutlak değer olarak ifade edersek A noktasında esneklik 0.5 ve B noktasında esneklik 0.2’dir. Görüldüğü gibi doğrusal bir talep üzerinde es­neklik sabit değildir. Talebin fiyat esnekliği, talep edilen miktarın fiyattaki değişmelere ne kadar duyarlı olduğunun ölçüsü­dür ve talep edilen miktardaki yüzde değişmenin, fiyattaki yüzde değişmeye oranı olarak tanımlanır

Yorumlar
  • 0 Yorum