İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1202165

Aşağıdakilerden hangisi enflasyon, işsizlik, dış ticaret, döviz kurları, uluslararası sermaye hareketleri vb. konuları inceler?


Ulusal iktisat

Makro iktisat

Büyüme teorileri

Kalkınma

Sanayi iktisadı


Yanıt Açıklaması:

Makro iktisat ise ulusal ya da küresel iktisadi olay ve değişkenleri inceler. Bir ekonomideki enflasyon, işsizlik, dış ticaret, döviz kurları, uluslararası sermaye hareketleri vb. konular ise makro iktisadın inceleme alanına girmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum