İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1252203

Aşağıdaki işsizlik ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?


Doğal işsizlik oranı friksiyonel ve yapısal işsizlik oranının birbirine oranıdır.

Friksiyonel işsizlik, ekonomide belirli dönemler itibariyle ortaya çıkan işsizliktir.

Birçok ekonomist % 7 dolayında bir işsizlik oranını tam istihdam olarak kabul etmektedir.

Ekonomide belirli bir miktar friksiyonel ve yapısal işsizlik kaçınılmaz olduğu için ekonomistler sıfır işsizliği ulaşılamaz bir hedef olarak düşünürler.

Ekonomide reel GSYİH’nin potansiyel GSYİH’ye eşit olduğu normal zamanlarda var olan işsizlik friksiyonel işsizlik oranıdır.


Yanıt Açıklaması:

Ekonomide reel GSYİH’nin potansiyel GSYİH’ye eşit olduğu, daralma ya da genişleme aşamalarının görülmediği, normal zamanlarda var olan işsizlik doğal işsizlik oranıdır. Ekonomide belirli bir miktar friksiyonel ve yapısal işsizlik kaçınılmaz olduğu için ekonomistler sıfır işsizliği ulaşılamaz bir hedef olarak düşünürler. İşsizliğin ne kadarının yapısal ve ne kadarının friksiyonel türde olduğunun bilinmesinin çok güç olmasına rağmen, bu ikisinin toplamına eşit olan doğal işsizlik oranının % 5 dolaylarında olduğu ekonomistler arasında kabul görmektedir. Bu nedenle birçok ekonomist % 5 dolayında bir işsizlik oranını tam istihdam olarak kabul etmektedir

Yorumlar
  • 0 Yorum