İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1252209

GSYİH deflatörü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


GSYİH deflatörü, ekonomide üretilen tüm malları ve hizmetleri içeren, oldukça geniş kapsamlı bir fiyat endeksidir.

GSYİH deflatörü, TÜFE’ye göre daha dar bir mal grubunun fiyatlarını ölçer.

GSYİH deflatörü yalnızca tüketicilerce satın alınan bazı mal ve hizmetleri içerir.

GSYİH deflatörü ithal malları da içerir.

GSYİH deflatörünün ölçtüğü mal sepeti Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarına göre değiştirilir.


Yanıt Açıklaması:
  • Deflatör, TÜFE’ye göre daha geniş bir mal grubunun fiyatlarını ölçer. Deflatör ekonomide üretilen tüm nihai mal ve hizmetleri içerirken, TÜFE yalnızca tüketicilerce satın alınan bazı mal ve hizmetleri içerir.
  • TÜFE ithal mallarını da içerirken, deflatör yalnızca yurtiçinde üretilen malları ve hizmetleri içerir.
  • TÜFE’nin ölçtüğü mal sepeti Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarına göre değiştirilirken, deflatör ekonomide üretilen malların bileşimindeki tüm değişmeyi yansıtır.
  • GSYİH deflatörü, ekonomide üretilen tüm malları ve hizmetleri içeren, oldukça geniş kapsamlı bir fiyat endeksidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum