İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1156896

Aşağıdakilerden hangisi pozitif iktisatla ilgilidir?


Mevcut durumu açıklar.

Görüş ve değer yargıları içerir.

Bir iktisadi olayın ne olması gerektiği ile ilgilidir. 

İktisatçılar bu iktisat türünün neden ve sonuçları ile ilgilenmezler.

Pozitif bir ifadeyi doğrudan test etmek mümkün olmayabilir.


Yanıt Açıklaması:

Pozitif iktisat bir iktisadi olayın ne olduğu, normatif iktisat ise ne olması gerektiği ile ilgilidir. Pozitif iktisat mevcut durumu açıklayan iktisattır. Normatif iktisat ise daha çok görüş ve değer yargıları içerir. Normatif bir ifadeyi doğrudan test etmek mümkün olmayabilir. Her ne kadar pozitif ve normatif iktisat birbirinden ayrılsa da, normatif iktisadı belirleyen kişisel görüş ve inançlarla birlikte pozitif iktisadın olgularıdır. O yüzden iktisatçılar daha çok pozitif iktisadın neden ve sonuçları ile ilgilenirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum