İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1202173

Aşağıdakilerden hangisi iktisatta ne üretilecek sorusunun cevabını devletin vermesinin sebebidir?


Özel teşebbüsün yeterince gelişmemiş olması

Talebin fazla olması

Dış ticaretin gelişmemiş olması

Ürünün yeni ürün olması

Tüketici sayısının fazla olması


Yanıt Açıklaması:

Serbest piyasa ekonomile­rinde ne üretileceğinin kararının verilmesinde en önemli rolü “fiyat”lar üstlenir. Firmalar fiyatı maliyetine göre daha yüksek, dolayısıyla kâr oranı yüksek olan mal ya da hizmetleri üretirken, fiyatı maliyetinden daha düşük olan malları üretmezler. Bazı durumlarda ne üretilecek sorusunun cevabını devlette verebilir. Örneğin Cumhuriyet’in ilk yıllarında özel teşebbüs yeterince gelişmediğinden “ne üretilecek?” sorularının önemli bir kısmının cevabı devlet tarafından verilmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum