İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1202178

Aşağıdakilerden hangisi bireysel talep eğrisinin elde edilebilmesi için gerekli iki değişkendir? 


Ürünün niteliği-ürünün miktarı

Ürünün özelliği-ürünün fiyatı

Ürünün fiyat- ürünün miktarı

Ürünün yakın ikamesinin varlığı-ürünün fiyatı

Ürünü üreten firma sayısı-piyasa yapısı


Yanıt Açıklaması:

Bir tüketicinin herhangi bir mal ya da hizmet ile ilgili bireysel talep eğrisi farklı fiyat düzeylerinde tüke­ticinin faydasını maksimum yapan talep miktarlarının geometrik yeridir. Diğer bir ifade ile talep eğrisi, bir tüketicinin herhangi bir malı farklı fiyat düzeylerinde ne kadar satın almak istediğini gösterir.

Yorumlar
  • 0 Yorum