İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1220810

Aşağıdakilerden hangisi talebin oluşması için yeterli değildir? 


O malı satın alabilecek gelire sahip olması

Malı satın alabilmek için ödeme yapmaya istekli olması

Talebin efektif olması

Bir malı-ürünü isteme, dileme

Talebin miktarının belirli bir zaman diliminde tanımlanması


Yanıt Açıklaması:

Bir şeyi çok istemek talebin oluşması için yeterli değildir. Talebin oluşması için o istekliliğin efektif olması yani tüketicinin o malı satın alabilecek gelire sahip olması ve malı satın alabilmek için ödeme yapmaya istekli olması gereklidir. Ayrıca talep edilen miktar gün, ay, hafta, yıl gibi belirli bir zaman diliminde tanımlanmalıdır. Doğru yanıt D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum