İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1255957

Aşağıdakilerden hangisi aktivist makroekonomik politikaları yeniden ön plana çı­karmaya çalışmış özellikle uzun dönemde Monetarizmi ve rasyonel beklentiler yaklaşımını kabul etmiş ancak asimetrik bilgi, fiyatların ve ücretlerin yapışkanlıkları gibi neden­lerle piyasaların temizlenmediğini ileri sürmüşlerdir?


Yeni Klasik İktisatçılar

Chicago İktisat Okulu

Yeni Keynesyenler

Merkantilistler

Fizyokratlar


Yanıt Açıklaması:

Yeni Keynesyenler olarak adlandırılan bir grup ise, Keynes’in temel görüşlerini daha sağlam teo­rik temellere oturtmaya çalışmaktadırlar. Aktivist makroekonomik politikaları yeniden ön plana çı­karmaya çalışan Yeni Keynesyenler özellikle uzun dönemde Monetarizmi ve rasyonel beklentiler yaklaşımını kabul ederler. Ancak asimetrik bilgi, fiyatların ve ücretlerin yapışkanlıkları gibi neden­lerle piyasaların temizlenmediğini ileri sürerler.

Yorumlar
  • 0 Yorum