İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1355626

Aşağıdakilerden hangisi bir firmanın farklı girdi düzeylerinde elde edebileceği en yüksek çıktı düzeyini gösteren fonksiyonu ifade etmektedir?


Üretim Fonksiyonu
Tüketim Fonksiyonu
Maliyet Fonksiyonu
Fayda Fonksiyonu
Marjinal Fayda Fonksiyonu

Yanıt Açıklaması: Firmaların üretim sürecinde kullandıkları girdilerle, elde ettikleri çıktı arasındaki ilişkiyi üretim fonksiyonu olarak tanımlayabiliriz. Üretim fonksiyonu, firmanın farklı girdi düzeyleri ile elde edebileceği en yüksek çıktı düzeyini gösterir. Firmalar girdilerini farklı bileşimlerde kullanarak farklı miktarlarda çıktı elde edebilirler.
Yorumlar
  • 0 Yorum