İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1131999

Bir ekonomide, belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin değerine ne denir?


Ekonomik değer

Katma değer

Gayrisafi yurt içi hasıla

Milli gelir

Harcanabilir gelir


Yanıt Açıklaması:

Bir ekonomide, belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin değerine gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum