İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1178358

Üretim imkanları eğrisinin negatif eğimli olması neyi ifade eder?


Kaynakların yeterli olduğunu

Hedeflenen üretimin gerçekleşemediğini

Hedeflenen üretimin gerçekleşebildiğini

Kaynakların artırılabileceğini

Her tercihin bir fırsat maliyeti olduğunu


Yanıt Açıklaması:

Ekonomilerin tercihlerini, dolayısıyla kararlarının fırsat maliyetini, üretim imkanları sınırı (eğrisi) ile gösterebiliyoruz. Üretim imkanları sınırı bir ekonominin tüm kaynaklarını ve sahip olduğu teknolojiyi kullanarak gerçekleştirebileceği üretimin sınırlarını gösterir. Bu eğrinin negatif eğimli olması her tercihin
bir fırsat maliyeti olduğunu, dolayısıyla iki seçenek arasında bir ödünleşmenin olduğunu gösterir.

Yorumlar
  • 0 Yorum