İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1206849

Diğer tüm değişkenler sabitken bir malın fiyatı arttığında, fiyatı artan malın göreli olarak daha pahalı hale gelmesine bağlı olarak tüketicinin göreli olarak daha ucuz mallara yönelmesine ne ad verilir?


Gelir etkisi

İkame etkisi

Talep kanunu

Malın fiyatı

Talep edilen miktar


Yanıt Açıklaması:

Diğer tüm değişkenler sabitken bir malın fiyatı arttığında, fiyatı artan mal göreli olarak daha pahalı hale gelmiştir. Bu durumda tüketici göreli olarak daha ucuz mallara yönelir. Bu etkiye ikame etkisi adı verilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum