İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1208448

Ekonomi bilimi iç ve dış açık gibi, işsizlik gibi ekonomik olayları tanımlar ve bu olayların niçin ortaya çıktığını açıklar daha sonra ne yapar?


Münferit, toplu ve bireysel olan tüm olayları birbirinden ayırarak gruplar.

Ekonomik olayların hiç olmaması için yapılması gerekenleri tek tek açıklar.

Bu olayların gelecekte hangi koşullar altında yeniden ortaya nasıl çıkacağını tahmin eder.

Devlet yönetimine destek verir kötü yönetimin nedenlerini ve ekonomik sonuçlarını açıklar

İşsizliğin sebep olduğu enflasyonu ve ekonomik krizlerin sebep olduğu politik olayları açıklar


Yanıt Açıklaması:

Ekonomik sorunlara çözüm arama yolu olan ekonomi bilimi; işsizlik, enflasyon, durgunluk, büyük buhran, iç ve dış açık gibi ekonomik olayları tanımlar, bu olayların niçin ortaya çıktığını açıklar, gelecekte hangi koşullar altında yeniden ortaya çıkabileceğini tahmin eder ve ne tür tedbirlerin alınması gerektiğine ilişkin çözümler önerir.

Yorumlar
  • 0 Yorum