İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1220742

Arz ve talep üzerinde devletin herhangi bir müdahale veya kısıtlaması yoksa oluşan piyasaya ne ad verilir? 


Tekel (monopol) Piyasa

Serbest Piyasa

Monopson Piyasa

Düopol Piyasa

Oligopol Piyasa


Yanıt Açıklaması:

Arz ve talep üzerinde devletin herhangi bir müdahale veya kısıtlaması yoksa oluşan piyasaya serbest piyasa denir. Doğru yanıt B'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum