İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1236391

Ortalama ürün eğrisinin maksimum olduğu noktada, ortalama ürün ile marjinal ürün arasında nasıl bir ilişki olabilir? 


Ortalama ürün marjinal üründen fazladır

Ortalama ürün marjinal üründen azdır

Ortalama ürün ve marjinal ürün eşittir

Ortalama ürün pozitif, marjinal ürün negatiftir

Ortalama ürün negatif, marjinal ürün pozitiftir


Yanıt Açıklaması:

Ortalama ürün, marjinal ürün ve toplam ürün arasındaki ilişkileri şöyle özetleyebiliriz:
1. Marjinal ürün eğrisi, toplam ürün eğrisinin dönüm
noktasına kadar yukarı eğimlidir, bu noktada maksimuma ulaşmakta ve daha sonra ise aşağı doğru eğimli
olmaktadır. (Şekilde 7 birim emek kullanımı)

2. Marjinal ürün eğrisi ortalama ürün eğrisinin üstünde iken ortalama ürün eğrisi pozitif eğimlidir.
3. Ortalama ürün eğrisinin maksimum olduğu noktada ortalama ürün marjinal ürüne eşittir

.....

Yorumlar
  • 0 Yorum