İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1255938

Aşağıdakilerden hangisi makroekonominin kapsamına giren temel konulardan birdir?


Piyasa yapısı

Fiyat düzeyinin istikrarı

Rekabet

Piyasaya giriş engelleri

Tüketici dengesi


Yanıt Açıklaması:

Makroekonominin kapsam alanına giren beş merkezi sorun vardır. Bunlar; gelir ve istihdam dü­zeyi, fiyat düzeyinin istikrarı, ekonomik büyüme, kamu açıkları ile dış açıklardır. Bunların dışında makroekonominin ilgi alanına giren faiz oranları ve döviz kurları gibi pek çok konu varsada, bunlar esas olarak bu beş sorunun anlaşılması için incele­nen konulardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum