İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1255947

Aşağıdakilerden hangisi makroekonominin gelişmesinde rol oynayan faktörlerdendir?


Birinci Dünya Savaşı

Piyasaların düzenlenmesi

Verilerin toplanması ve sistematikleştirilmesi

İşsizliğin sebeplerinin araştırılması

Dış borçların azaltılma çabaları


Yanıt Açıklaması:

Makroekonominin gelişmesinde üç olay özellikle önemlidir. Birincisi, ekonomi istatis­tikçilerinin makroekonomik araştırmaların bilimsel temelini oluşturan verileri toplamaya ve sistematik­leştirmeye başlamalarıdır.

Modern makroekonominin ortaya çıkışında bir diğer unsur; ekonomik dalgalanmaların tek­rarlanan ekonomik olgular biçiminde tespit edilmiş olmasıdır.

Modern makroekonominin gelişmesinde üçüncü ve adeta katalizör işlevi gören olay Büyük Buhran ol­muştur.

Yorumlar
  • 0 Yorum