İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1355577

Kar makzimizasyonu yapan bir firma için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Bir kaynağın ortalama getirisi ve götürüsünü esas alınır

Bir kaynağın son biriminin getirisini esas alınır

Bir kaynağın toplam getirisini esas alınır

Bir kaynağın firmanın kasasından çıkış maliyeti ile firma kasasına giren kazançlarını esas alınır

bir kaynağın son biriminin getirisini ve götürüsünü esas alınır


Yanıt Açıklaması:
Firmanın kâr maksimizasyonu için bulduğumuz
genel kural, ekonomik kararların alınmasında
önemli bir kuraldır. İktisatçılar, karar verme sürecinde
bir kaynağın ortalama getirisini ve götürüsünü
değil, son biriminin, yani marjinal biriminin
getirisini ve götürüsünü kıyaslarlar.
Yorumlar
  • 0 Yorum