İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1355592

Bir firma sahibinin başka bir firmada yönetici olarak çalışarak elde edebileceği ücretten vazgeçmesi, iktisadi anlamda ne türde bir maliyete örnektir?


Toplam maliyet
Sabit maliyet
Değişken maliyet
Ortalama maliyet
Fırsat maliyeti

Yanıt Açıklaması: İktisadi anlamda maliyet bir şeyi elde etmek için vazgeçmek zorunda olduğumuz diğer alnernatifler cinsinden tanımlanır ve bu kavrama fırsat maliyeti adı verilir. Bu nedenle doğru cevap E şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum