İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1189704

Uzun dönem için firmanın ölçeğe göre getirisi aşağıdakilerden hangisine eşittir?


Ölçeğe göre getiri = Toplam üründeki yüzde artış / Girdilerdeki yüzde artış

Ölçeğe göre getiri = Toplam üründeki yüzde artış * Girdilerdeki yüzde artış

Ölçeğe göre getiri = Toplam üründeki yüzde artış + Girdilerdeki yüzde artış

Ölçeğe göre getiri = Toplam üründeki yüzde artış - Girdilerdeki yüzde artış

Ölçeğe göre getiri = (Toplam üründeki yüzde artış + Girdilerdeki yüzde artış)-1


Yanıt Açıklaması:

Firmanın uzun dönemde yapabileceği şeylerden
bir tanesi de tesisin büyüklüğünü, yani ölçeğini değiştirmektir. Örneğin 100 m2 alanda 5 makine ve
10 işçi ile üretim yapan gömlek atölyesi, üretim alanını, makine ve işçi sayısını iki katına çıkartırsa, ölçeğini de iki katına çıkarmış olur. Bu durumda üretim miktarının artacağı kuşkusuzdur. Üretim miktarı ne kadar artacaktır? Bu soruya ölçeğe göre getiri kavramı kullanılarak cevap verilebilir. Ölçeğe göre getiri oranı, toplam üründeki yüzde artışın, girdilerdeki yüzde artışa oranı olarak tanımlanır.

Ölçeğe göre getiri = Toplam üründeki yüzde artış /

Girdilerdeki yüzde artış Ölçeğe göre getiri oranı birden büyükse ölçeğe göre artan getiri, bire eşitse ölçeğe göre sabit getiri, birden küçükse ölçeğe göre azalan getiri vardır. Ölçeğe göre sabit getiri varsa üretim miktarındaki oransal artış girdi kullanımındaki oransal artışa eşittir demektir. Örneğin tüm girdiler iki kat artırıldığında üretim miktarı da iki kat artıyor demektir. Eğer çıktıdaki artış oranı girdilerdeki artış oranından daha az ise, bu duruma ölçeğe göre azalan getiri adı verilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum