İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1202141

Aşağıdakilerden hangisi talep edilen miktar ile malın kendi fiyatı arasındaki ters ilişkiyi gösterir?


Parasal maliyet

Rasyonellik

Talep eğrisi

Normatif özellik

King teoremi


Yanıt Açıklaması:

Talep miktarı ile malın kendi fiyatı arasındaki ters ilişkiyi göstermenin bir diğer yolu da yukarıda­ki tablonun Şekil 2.1’de gösterildiği gibi grafiğini çizmektir. Bu grafiğe Talep Eğrisi adı verilir ve eğri D harfi ile tanımlanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum