İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1206804

Günlük hayatta ve iktisat teorisinde sıkça kullanılan kavramlar olan arz, talep ve piyasa kavramları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Ürünün alım satım miktarı ve fiyatı piyasada belirlenir.

Satıcılar ürünü piyasaya arz ederler alıcılar ise ürünü piyasada talep ederler.

Serbest piyasada ürünlerin fiyatı kendiliğinden oluşur ve bu fiyat piyasa konusudur.

Piyasa, alıcıların ve satıcıların bir ürünün alışverişi amacıyla karşı karşıya geldiği yerdir.

Arz ve talep üzerinde devletin müdahalesi ya da kısıtlaması yoksa oluşan piyasa serbest piyasadır.


Yanıt Açıklaması:

Arz, talep ve piyasa kavramları hem günlük hayatta hem de iktisat teorisinde sıkça kullandığımız kavramlardır. Piyasa alıcı ve satıcıların bir ürünün alışverişini yapmak amacıyla karşı karşıya geldiği ortam veya yerdir. Satıcılar ürünü piyasaya arz ederken, alıcılar ise ürünü piyasada talep etmektedir. Ürünün alım satım miktarı ve fiyatı piyasada
belirlenir. Arz ve talep üzerinde devletin herhangi bir müdahale veya kısıtlaması yoksa oluşan piyasaya serbest piyasa denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum