İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1206837

Diğer bütün değişkenler sabitken bir mala olan talep miktarı ile malın kendi fiyatı arasında var olan ilişkinin adı nedir?


Talep kanunu

Ceteris paribus

İkame etkisi

Gelir etkisi

Talep eğrisi


Yanıt Açıklaması:

Diğer bütün değişkenler sabitken (Ceteris Paribus), bir mala olan talep miktarı ile malın kendi fiyatı arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Bu ilişki Talep Kanunu olarak adlandırılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum