İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1208455

Bir ekonomide, belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin değerine ne denir?


Üretim faktörleri

İş bulma oranları

Yüksek oranlı kalıcı işsizlik

Hasıla ve gelir faktörleri

Gayrisafi yurt içi hasıla(GSYİH)


Yanıt Açıklaması:

Bir ekonomide, belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin değerine gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) denir. Üretilen hasıla, ekonomide bir dönemde oluşan gelire eşit olduğundan, hasıla ve gelir kavramları özdeş olarak kullanılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum