İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1224282

Marjinal ürün eğrisinin şekli ile olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.Marjinal ürün eğrisi, toplam ürün eğrisinin dönüm noktasına kadar yukarı eğimlidir

II.Marjinal ürün eğrisi ortalama ürün eğrisinin üstünde iken ortalama ürün eğrisi negatif eğimlidir

III.Marjinal ürün ortalama ürünün altında iken ortalama ürün yukarı eğimlidir


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


Yanıt Açıklaması:

Marjinal ürün eğrisi, toplam ürün eğrisinin dönüm noktasına kadar yukarı eğimlidir, bu noktada maksimuma ulaşmakta ve daha sonra ise aşağı doğru eğimli olmaktadır.

Marjinal ürün eğrisi ortalama ürün eğrisinin üstünde iken ortalama ürün eğrisi pozitif eğimlidir.
3. Ortalama ürün eğrisinin maksimum olduğu noktada ortalama ürün marjinal ürüne
eşittir.
4. Marjinal ürün ortalama ürünün altında
iken ortalama ürün aşağı eğimlidir
5. Marjinal ürün sıfır olduğunda toplam ürün
maksimuma ulaşmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum