İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1252195

Aşağıdakilerden hangisi dış alem faktör gelirleri arasında yer almaktadır?


Dolaylı vergiler

Amortismanlar

Kâr transferleri

Kira gelirleri

İşgücü ödemeleri


Yanıt Açıklaması:

Dış alem faktör gelirleri arasında işçi dövizleri, müteşebbis gelirleri, kâr transferleri, dış borç faiz ödemeleri ve faiz gelirleri yer alır.

Yorumlar
  • 0 Yorum