İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1355572

Batık maliyet için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Muhasebe kayıtlarında yer alır

Geri kazanılamayan harcamalardır

Ekonomik maliyet olarak sayılırlar

Örtük bir maliyet değildir

Alternatif kullanımları yoktur


Yanıt Açıklaması:

Batık maliyet ise bir yatırıma yapılan ancak alternatif kullanımı olmayan ve geri kazanılamayan harcamalardır.
Batık maliyetler muhasebe kayıtlarında yer aldığı halde ekonomik maliyet sayılmazlar. Örtük maliyet değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum