İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1355641

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?


Firmaların üretimi gerçekleştirebilmek için kullandıkları kaynaklara üretim girdileri denir

Üretimi; emek, sermaye, toprak ve doğal kaynaklar gibi girdilerin mal ve hizmetlere dönüştürülmesi işlemi olarak tanımlayabiliriz.

Girdiler, üretim faktörleri olarak da adlandırılırlar.

Kısa dönemde firmanın girdilerinden en az biri sabittir

Uzun dönemde firmanın girdilerinin tamamı sabittir


Yanıt Açıklaması:

Kısa dönem; en az bir girdinin sabit olduğu, uzun dönem ise tüm girdilerin değişken olduğu süreçtir.

Yorumlar
  • 0 Yorum