İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1189700

 1. Marjinal ürün eğrisi, toplam ürün eğrisinin dönüm
  noktasına kadar yukarı eğimlidir.
 2. Marjinal ürün eğrisi ortalama ürün eğrisinin üstünde iken ortalama ürün eğrisi negatif eğimlidir.
 3. Ortalama ürün eğrisinin maksimum olduğu noktada ortalama ürün marjinal ürüne eşittir.

Yukarıda verilen toplam, ortalama ve marjinal ürün arasındaki ilişkilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Ortalama ürün, marjinal ürün ve toplam ürün arasındaki ilişkileri şöyle özetleyebiliriz:

 1. Marjinal ürün eğrisi, toplam ürün eğrisinin dönüm noktasına kadar yukarı eğimlidir, bu noktada maksimuma ulaşmakta ve daha sonra ise aşağı doğru eğimli olmaktadır.
 2. Marjinal ürün eğrisi ortalama ürün eğrisinin üstünde iken ortalama ürün eğrisi pozitif eğimlidir.
 3. Ortalama ürün eğrisinin maksimum olduğu noktada ortalama ürün marjinal ürüne
  eşittir.
 4. Marjinal ürün ortalama ürünün altında
  iken ortalama ürün aşağı eğimlidir.
 5. Marjinal ürün sıfır olduğunda toplam ürün
  maksimuma ulaşmıştır.
Yorumlar
 • 0 Yorum