İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1206841

Aşağıdakilerden hangisi, "talep kanunu" açısından doğru değildir?


Talep kanununa göre malın fiyatı artıyorsa tüketici o maldan daha az talep eder.

Talep kanununa göre malın fiyatı azalıyorsa tüketicinin o maldan daha fazla talep eder.

Talep kanununa göre her malın ikame etkisi vardır yani bir mal ikinci malı yanına getirir.

Talep kanununa göre diğer tüm değişkenler sabitken bir malın fiyatı arttığında göreli olarak daha pahalı hale gelir.

Talep kanununa göre bir malın fiyatı arttığında mal daha pahalı olur ve tüketici göreli olarak daha ucuz mallara yönelir.


Yanıt Açıklaması:

Diğer bütün değişkenler sabitken (Ceteris Paribus), bir mala olan talep miktarı ile malın kendi fiyatı arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Bu ilişki Talep Kanunu olarak adlandırılır. Talep kanunu malın fiyatı artıyorsa ceteris paribus tüketicinin o maldan daha az talep edeceğini; malın fiyatı azalıyorsa tüketicinin o maldan daha fazla talep edeceğini söylemektedir

Yorumlar
  • 0 Yorum