İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1224370

Maliyet eğrileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Toplam Maliyet eğrisi (TC), Toplam Sabit Maliyet (TFC), ve Toplam Değişken Maliyet (TVC) eğrilerinin dikey olarak toplanmasıyla bulunabilir

Ortalama Maliyet eğrisi (AC), Ortalama Sabit Maliyet (AFC), ve Ortalama Değişken
Maliyet (AVC) eğrilerinin dikey olarak toplanmasıyla bulunabilir.

Ortalama Sabit Maliyet (AFC) eğrisi üretim miktarı arttıkça sürekli artmaktadır.

Marjinal Maliyet eğrisi (MC), Ortalama Maliyet (AC) eğrisinden daha önce minimuma
ulaşmaktadır.

Ortalama Maliyet (AC) ve Marjinal Maliyet (MC) eğrileri üretim miktarı artırıldıkça
önce azalmakta, bir minimuma ulaşmakta sonra artmaktadırlar


Yanıt Açıklaması:

Maliyet eğrileri arasındaki ilişkileri şöyle özetleyebiliriz.
1. Toplam Maliyet eğrisi (TC), Toplam Sabit
Maliyet (TFC), ve Toplam Değişken Maliyet (TVC) eğrilerinin dikey olarak toplanmasıyla bulunabilir.
2. Ortalama Maliyet eğrisi (AC), Ortalama Sabit Maliyet (AFC), ve Ortalama Değişken
Maliyet (AVC) eğrilerinin dikey olarak toplanmasıyla bulunabilir.
3. Ortalama Sabit Maliyet (AFC) eğrisi üretim
miktarı arttıkça sürekli azalmaktadır.
4. Ortalama Maliyet (AC) ve Marjinal Maliyet (MC) eğrileri üretim miktarı artırıldıkça
önce azalmakta, bir minimuma ulaşmakta
sonra artmaktadırlar.
5. Marjinal Maliyet eğrisi (MC), Ortalama Maliyet (AC) eğrisinden daha önce minimuma
ulaşmaktadır

Yorumlar
  • 0 Yorum