İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1252169

Aşağıdaki Nominal GSYİH ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?


Nominal GSYİH trendindeki yukarı doğru gelişmeler, hayat standardındaki artışın bir ifadesidir.

Nominal  GSYİH’deki artış üretim faktörlerindeki artıştan, teknolojik ilerlemelerden ve eğitimden kaynaklanır.

Nominal GSYİH, cari fiyatlar kullanılarak nihai mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin ölçülmesidir.

Nominal GSYİH’de aşağıya doğru işsizlik, üretim kaybı ve refah düzeyinde bir azalma anlamına gelir.

Nominal GSYİH’nin hızlı büyümesi durumunda ekonomide karlar artacak, üretim faktörleri sahipleri daha fazla gelir elde edecekler ve tüketim harcamaları artacaktır.


Yanıt Açıklaması:

Cari fiyatlar kullanılarak nihai mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin ölçülmesi nominal GSYİH olarak isimlendirilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum