İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1355634

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


TC eğrisi, TFC ve TVC eğrilerinin yatay olarak toplanmasıyla bulunabilir

AC eğrisi, MC ve AVC eğrilerinin dikey  olarak toplanmasıyla bulunabilir

AFC eğrisi üretim miktarı arttıkça sürekli olarak artmaktadır

AC ve MC eğrileri üretim miktarı artırıldıkça önce azalmakta, bir minimuma ulaşmakta sonra artmaktadır. 

MC eğrisi AC eğrisinden daha sonra minimuma ulaşmaktadır


Yanıt Açıklaması:

"AC ve MC eğrileri üretim miktarı artırıldıkça önce azalmakta, bir minimuma ulaşmakta sonra artmaktadır" ifadesi doğrudur. Maliyet eğrileri arasındaki ilişkilerle ilgili olan diğer ifadeler doğru değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum