İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1152697

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri dolayısıyla toplam talep eğrisi negatif eğimlidir?

I.Reel ankes etkisi

II.Zamanlarası ikame etkisi

III.Uluslararası ikame etkisi

IV.Gelir etkisi


Yalnız I

Yalnız II

I ve IV

I,II,III

I,II,III,IV


Yanıt Açıklaması:

 Fiyat düzeyindeki değişme üç farklı etki oluşturarak toplam harcama fonksiyonunu kaydırmakta ve talep edilen reel GSYİH miktarını etkilemektedir. Bu etkilere bağlı olarak negatif eğimli toplam talep eğrisi çizilmektedir. Bu etkiler; i) Reel Balans, ii) Zamanlararası İkame, iii) Uluslararası İkame olarak belirtilebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum