İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1156330

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisini sağa kaydıran genişletici maliye politikalarından birisidir?


Kamu harcamalarında azalma

Transfer harcamalarında azalma

Vergilerde artış

Sübvansiyon harcamalarında azalış

Vergilerde azalma


Yanıt Açıklaması:

Kamu harcamalarının artması, transfer harcamalarındaki artış ve vergilerdeki azalma genişletici maliye politikasıdır ve toplam talebi sağa kaydırır. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum