İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1156375

Toplam arz hangi iki değişken arasındaki pozitif yönlü ilişkiyi gösterir?


Fiyat düzeyi - Planlanan toplam harcamalar

Fiyat düzeyi - toplam çıktı

Faiz oranı - toplam çıktı

Fiyat düzeyi - Faiz oranı

Yatırım - tasarruf


Yanıt Açıklaması:

Arz edilen toplam çıktı; reel GSYİH olarak ölçülen ve ekonomideki tüm firmalar tarafından üretilen mal ve hizmet miktarıdır. İşte toplam arz, bu toplam çıktı ile genel fiyat düzeyi arasındaki ilişkiyi gösterir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum