İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1255917

Aşağıdakilerden hangisi ekonomideki para miktarını kontrol etmek ve finansal sektörün sağlıklı çalışmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur ve temel görevi ekonomideki para miktarını ayarlamaktır?


Mevduat bankaları

Ticari bankalar

Özel bankalar

Merkez bankası

Devlet bankaları


Yanıt Açıklaması:

Merkez banka­ları, ekonomideki para miktarını kontrol etmek ve finansal sektörün sağlıklı çalışmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş kurumlardır. Merkez ban­kalarının temel görevi ekonomideki para miktarını ayarlamaktır. Merkez bankaları, her ülkede para basma yetkisine sahip tek kurumdur. Merkez ban­kasının doğrudan kontrol ettiği nakit para, banka­cılık sisteminin kaydi para yaratabilmesi için gerek­li ilk parayı oluşturmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum